Zastupovanie na súde

Vaša manželka vás môže, rovnako ako váš kamarát, zastupovať iba na základe plnomocenstva podľa § 27 Občianskeho súdneho poriadku.

viac...

Zastupovanie na úrade

Advokát musí zastupovať osobu v konaní pred Ústavným súdom, v konaní podľa 5. časti Občianskeho súdneho poriadku.

viac...

Právna pomoc

Základné práva spotrebiteľov Európskej únie nájdete i užitočné rady spotrebiteľom na ochranu spotrebiteľských práv.

viac...

Exekúcie

Skontrolujte zmluvné podmienky v svojej úverovej zmluve bezplatne a rýchlo.

viac...

Ochrana spotrebiteľa

Bezplatné právne zastupovanie spotrebiteľov v súdnom spore. Získajte viac info

viac...

Riešenie sporov mimosúdne

Mimosúdne riešenie sporov, konfliktov ako rodinný spor, susedský spor, občiansky spor, obchodný spor. Mediácia, Mediátor.

viac...